*

Toni Stenström Rajat ylittäviä ajatuksia

Kaikki blogit puheenaiheesta Kansan harhautus

Harhaanjohtavan tiedon antaminen lainsallimaa toimintaa?

Porin Peittoonkorven tuulivoimalat ovat lähimmillään 420 metrin päässä asutuksesta, kun asiantuntijan mukaan turvavälin pitäisi olla 2 - 3 km. Edelleenkään Porin virkamiehet eivät näe missään vaiheessa toimitun lainvastaisesti. Kaikki on mennyt lakien ja säädösten mukaan, vakuutettiin Ahlaisten koululla järjestetyssä yleisötilaisuudessa. Kun asiaa on tiedusteltu, on sanottu, että laki oli toinen silloin, tuulivoimalat voitiin melumallintaa pienemmillä tuulivoimaloilla ja niinollen myös pienemmillä melun lähtöarvoilla kuin mitä toteutuneissa suuremmissa tuulivoimaloissa oli.

Feikkipäättäjä poissa olemalla paikan päällä

 

Vihreät sortuvat nyt Kuusamossa raakaan äänestäjien ymmärryksen aliarviointiin, kun valtuutetun vastauksessa jo otsikkotasolla johdetaan kansaa harhaan epätotuudella. Kuinka henkilö voi yhdenaikaisesti olla tosiasiallisesti pois luottamustehtävien hoitamisesta ja väittää samaan hengenvetoon ”Aikovansa jatkossakin vaikuttaa asioihin paikan päällä”?

 

Toimituksen poiminnat

Julkaise syötteitä